2020
Első osztályos leszek

Kedves Szülők/Gondviselők! Értesítjük Önöket, hogy az emberi erőforrások minisztere a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendeletében a 2020/2021. tanév rendjéről, az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulók beiratásának dátumát 2021. április 15–16-ára jelölte ki.

A 19/2021. (III. 10) EMMI határozatában, összhangban a veszélyhelyzetre történő tekintettel, a 2021/2022. tanévre történő beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat engedélyezett az iskolák döntése alapján. A rendeletre tekintettel:

Intézményünkbe a beiratkozás a 2021/2022-es tanévre 2021. április 14 – 15-én kerül sor.

A beiratkozás során a veszélyhelyzet idején érvényes járványügyi szabályok fokozott betartását kérjük, azaz:

 • a beiratkozásra csak a szülők/törvényes képviselő érkezzen,
 • orrot és szájat eltakaró maszk viselése az intézmény területén kötelező,
 • a kihelyezett fertőtlenítőszer alkalmazása a kéz higiéniai fertőtlenítésre az adatok megadása során kötelező.

A beiratkozáshoz kérjük hozzák magukkal az alábbi iratokat:

 • a szülők dokumentumai (személyi azonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély; adókártya, TAJ kártya)
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a szülő(k)/gondviselő/gyám személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa(i)
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ-kártyája
 • a gyermek oltási kiskönyve
 • gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
 • a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény, amennyiben releváns
 • beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény, amennyiben releváns,
 • szülői felügyeleti jogról szóló döntés, amennyiben releváns
 • - a tanuló diákigazolványa elkészíttetéséhez, az előzetesen az okmányirodában elkészített fényképet és adatokat tartalmazó NEK azonosítót
 • szociális helyzetet igazoló egyéb dokumentumot.

Biri, 2021. március 22.                                    P.H.                    Almási Katalin igazgató

INTÉZMÉNYÜNKRŐL
marks
A közoktatás teljes vertikumát átfogva igyekszünk befogadó oktatási-nevelési intézményként tevékenykedni 2 éves kortól a felnőttek oktatásáig.
KÖVESS MINKET!
Facebook Instagram Pinterest Google+