2020
TÁJÉKOZTATÁS Óvodások részére

Kedves Szülők/Gondviselők! Értesítjük Önöket, hogy az emberi erőforrások minisztere a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10) EMMI határozatában, a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

 

Intézményünkbe a beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre az Oktatási Hivatal által megküldött lista alapján történik. 2021. április 15-ig, minden a felvételi körzetünkbe tartozó, listán szereplő gyermeket felveszünk, melyről minden Szülőt/Gondviselőt írásban értesítünk.

Azok a Szülők, akiknek gyermeke nem a felvételi körzetünkhöz (Biri település) tartozik, de ide szeretnék iratni gyermeküket, 2021. április 15-16.-án tehetik meg intézményünkben.

A körzethez tartozó gyermekek beiratkozásához szükséges iratok bemutatása, nyilatkozatok kitöltése ugyanezen időpontban történik.

A beiratkozás során a veszélyhelyzet idején érvényes járványügyi szabályok fokozott betartását kérjük, azaz:

 • a beiratkozásra csak a szülők/törvényes képviselő érkezzen,
 • orrot és szájat eltakaró maszk viselése az intézmény területén kötelező
 • a kihelyezett fertőtlenítőszer alkalmazása a kéz higiéniai fertőtlenítésre az adatok megadása során kötelező.

A beiratkozáshoz kérjük hozzák magukkal az alábbi iratokat:

 • a szülők dokumentumai (személyi azonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély; adókártya, TAJ kártya)
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a szülő(k)/gondviselő/gyám személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa(i)
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ-kártyája
 • a gyermek oltási kiskönyve
 • gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
 • a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény, amennyiben releváns
 • beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény, amennyiben releváns,
 • szülői felügyeleti jogról szóló döntés, amennyiben releváns
 • szociális helyzetet igazoló egyéb dokumentumot.

Biri, 2021. április                                   P.H.                    Almási Katalin igazgató

INTÉZMÉNYÜNKRŐL
marks
A közoktatás teljes vertikumát átfogva igyekszünk befogadó oktatási-nevelési intézményként tevékenykedni 2 éves kortól a felnőttek oktatásáig.
KÖVESS MINKET!
Facebook Instagram Pinterest Google+