2020 Prosuli
Tájékoztató a tankönyvellátás intézményi rendjéről

A 2020/2021-es tanév tankönyvellátásának menete

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak:

I. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 46.§ (5) alapján:

  • az elsőtől a nyolcadik évfolyamig,
  • a nemzetiségi nevelés-oktatásban résztvevők,
  • a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban résztvevők.

 

II. Az 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról alapján:

  • az 5-8. évfolyamokon
  • a 9. évfolyamon

a 2017-2018-as tanévtől.

 

III. Az 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat a térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10-16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről alapján:

  • a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatásában a 10-12. évfolyamos tanulóknak,
  • a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatásában az első szakképesítés megszerzése során a 13-16. szakképzési évfolyamokon

a 2020-2021. tanévtől.

 

  1. április 22-ig az iskola elkészíti a tankönyvrendelését. A véglegesítés előtt lehetővé teszi a szülők számára, hogy megismerjék azt. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet igényli, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.

 

  1. április 15-ig a szülők megkapják a jövő évi tankönyvekről szóló listát és rendelőlapot, melyen nyilatkozniuk kell, hogy mely könyveket kérik és melyeket nem.

 

A rendelőlap leadásának határideje 2020. április 21. A határidő elmulasztása esetén az iskola nem garantálja a listán szereplő tankönyvek beszerzését a tanuló számára. A KELLO honlapján elérhető a szülői oldal.

 

A tankönyvek kiosztására 2020. szeptember 01-02-án kerül sor.

 

A kedvezményes tankönyvek biztosítása

Az ingyenes tankönyveket iskolánk könyvtári kölcsönzéssel tudja biztosítani. Tanév végén a könyvtárból kölcsönzött könyveket visszakérjük.

Amennyiben a tankönyvek elvesznek, vagy megrongálódnak, azok árát tanév végén meg kell téríteni.

Biri, 2020. január 16.     

 

Pdf-ben olvasható a tájékoztató.

INTÉZMÉNYÜNKRŐL
marks
A közoktatás teljes vertikumát átfogva igyekszünk befogadó oktatási-nevelési intézményként tevékenykedni 2 éves kortól a felnőttek oktatásáig.
KÖVESS MINKET!
Facebook Instagram Pinterest Google+