2020 Prosuli
Továbbtanulási lehetőség

FELVÉTELI LEHETŐSÉGEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

Iskola neve:                            Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium,

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – Katica Bölcsőde

OM azonosító:                       200446

Igazgató:                                ALMÁSI KATALIN             Pályaválasztási felelős: Szálku István

Iskola címe:                            4235 Biri, Mező utca 21.       Telefon/fax:    +36-42/263-137

E-mail:                                   info@dankop.hu                    Honlap:           www.dankop.hu

 

A jelentkezési lapokat, mind a három feladat-ellátási hely esetében, kérjük, a 4235 Biri, Mező utca 1-3. szám alá küldeni postán.

2021 - 2022-es tanévre

Gimnázium és Technikum

Feladatellátási hely:

005 - Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - KATICA Bölcsőde Mező utca 1-3. Tagintézménye

0001

gimnázium 

gimnázium

4 évfolyam

cigány nemzetiségi nevelés-oktatás

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol

a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): lovári, német, orosz, ukrán

a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek

felvétel a tanulmányi eredmények alapján

megjegyzés: mentorrendszer, nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi elhelyezés előzetes egyeztetés alapján, cigány/roma hagyományőrző művészeti képzés

0002

honvéd kadét közismereti képzés 

gimnázium

4 évfolyam

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol

a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): lovári, német, orosz, ukrán

felvétel a tanulmányi eredmények alapján

megjegyzés: honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatása, ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés előzetes egyeztetés alapján

ingyenes honvédelmi jellegű szabadidős foglalkozások (szekkör)

honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatása és érettségi vizsgalehetőség a tantárgyból

tanulmányi ösztöndíj lehetőség 3,5 átlag felett

 

Kód

Rövid név

Tanulmányi terület leírása

Feladatellátási hely:

013 - Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - KATICA Bölcsőde Tarpa, Kossuth 18. sz. alatti Telephelye

0008

Honvéd kadét közismereti képzés 

gimnázium

4 évfolyam

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol

a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): ukrán

felvétel a tanulmányi eredmények alapján

megjegyzés: honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatása, ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés előzetes egyeztetés alapján

ingyenes honvédelmi jellegű szabadidős foglalkozások (szekkör)

honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatása és érettségi vizsgalehetőség a tantárgyból

tanulmányi ösztöndíj lehetőség 3,5 átlag felett

0013

gimnázium 

gimnázium

4 évfolyam

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, ukrán

a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol, ukrán

felvétel a tanulmányi eredmények alapján

megjegyzés: mentorrendszer

0003

Technikum 

technikum

5 évfolyam

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol

a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): ukrán

felvétel a tanulmányi eredmények alapján

sport ágazat

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettség kimenete(i): sportedző (a sportág megjelölésével) - Sportedző (labdarúgás) - sportszervező

megjegyzés: ösztöndíj, sportág: labdarúgás

 

A gimnáziumban és technikumban meghirdetett tanulmány területekre vonatkozó további információ:

 

A Honvéd kadét közismereti képzésre jelentkező és felvételt nyert tanulók a tanév második félévétől, tanulmányi átlagtól függő mértékű ösztöndíjban részesülnek.

 

Kimenet: gimnázium: 9-12. évfolyam elvégzését követően, érettségi vizsga letételével, érettségi bizonyítvány megszerzése. Szakgimnázium: 12. év végén érettségi – 13. év végén szakmai vizsga.

 

Kollégium: korlátozott létszám erejéig, igényelhető. Az igénylést a jelentkezési lapon fel kell tüntetni. Az igénylés jelzése nem jelent automatikus felvételt a kollégiumba.

 

Menza: térítés ellenében igényelhető.

 

Felvételi követelmény: A felvételi rangsor alapja a tanulók tanulmányi átlaga.

 

BTMN-es tanulók csak a 0001 belső kóddal ellátott osztályba kerülhetnek felvételre.

 

SNI-s tanulók, a felvételi rangsor alapján is, csak akkor kerülhetnek felvételre, ha a kijelölt intézmény az intézményünk, integráltan, normál tanterv szerint oktatható és abban az esetben is csak a 0001 belső kóddal ellátott osztályba.

Amennyiben a tanuló jelentkezési lapján nem került feltüntetésre a BTMN vagy SNI jelzés és erre csak a beiratkozáskor átadott papírjai és a szülő közlése alapján derül fény, az intézmény vezetője a felvételt megtagadhatja.

 

A jelentkezési lap megjegyzés rovatába kérjük feltüntetni a tanulóra vonatkozó alábbi adatokat, amennyiben releváns – ha több jellemző áll fenn, mindegyiket:

 1. a) tartósan beteg,
 2. b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
 3. c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
 4. d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
 5. e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 6. f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül,

valamint ha

 1. g) sajátos nevelési igényű (SNI) – BN kóddal
 2. h) beilleszkedési, tanulási, magatartászavarral küzd (BTMN)
 3. i) magántanuló volt

Nyílt tanítási nap: a járványügyi helyzetre való tekintettel nyílt tanítási nap nincs.

 

 

 

 

Szakképző iskola

 

Kód

Rövid név

Tanulmányi terület leírása

Feladatellátási hely:

002 - Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - KATICA Bölcsőde

0004

eladó 

szakképző iskola

3 évfolyam

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a következő(k egyike): angol, lovári, német, orosz

felvétel a tanulmányi eredmények alapján

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

kereskedelem ágazat

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi kimenete(i): kereskedelmi értékesítő

megjegyzés: ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés előzetes egyeztetés alapján, iskolai tanműhely biztosított

0005

panziós 

szakképző iskola

3 évfolyam

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a következő(k egyike): angol, lovári

felvétel a tanulmányi eredmények alapján

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

turizmus-vendéglátás ágazat

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi kimenete(i): panziós-fogadós, szakács

megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, mentorrendszer, ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés előzetes egyeztetés alapján

0006

kőműves 

szakképző iskola

3 évfolyam

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a következő(k egyike): angol, lovári, német

felvétel a tanulmányi eredmények alapján

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

építőipar ágazat

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi kimenete(i): kőműves

megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés előzetes egyeztetés alapján

0007

orientáció 

szakképző iskola

orientációs év

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a következő(k egyike): angol, lovári

a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek

felvétel a tanulmányi eredmények alapján

megjegyzés: mentorrendszer, kollégiumi elhelyezés előzetes egyeztetés alapján, tanulásmódszertan

 

Feladatellátási hely:

013 - Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - KATICA Bölcsőde Tarpa, Kossuth 18. sz. alatti Telephelye

0009

eladó 

szakképző iskola

3 évfolyam

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a következő(k egyike): angol, ukrán

felvétel a tanulmányi eredmények alapján

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

kereskedelem ágazat

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi kimenete(i): kereskedelmi értékesítő

megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, mentorrendszer, ösztöndíj

0010

rendészeti őr 

szakképző iskola

3 évfolyam

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a következő(k egyike): angol, ukrán

felvétel a tanulmányi eredmények alapján

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

rendészet és közszolgálat ágazat

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi kimenete(i): rendészeti őr

megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, mentorrendszer, ösztöndíj

0011

panziós 

szakképző iskola

3 évfolyam

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a következő(k egyike): angol, ukrán

felvétel a tanulmányi eredmények alapján

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

turizmus-vendéglátás ágazat

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi kimenete(i): panziós-fogadós

megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, mentorrendszer, ösztöndíj

0012

kőműves 

szakképző iskola

3 évfolyam

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a következő(k egyike): angol, ukrán

felvétel a tanulmányi eredmények alapján

építőipar ágazat

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi kimenete(i): kőműves

megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, mentorrendszer, ösztöndíj

 

A szakképző iskolában meghirdetett tanulmány területekre vonatkozó további információ:

 

Tanulmányi ösztöndíj: van.

Ösztöndíjrendszer – a hatályos jogszabályok alapján biztosított módon és feltételekkel.

 

Kimenet: a 3. év végén a választott szakképesítésnek megfelelő komplex szakmai vizsga letételével szakképesítést igazoló OKJ bizonyítvány megszerzése.

 

Kollégium: korlátozott létszám erejéig, igényelhető. Az igénylést a jelentkezési lapon fel kell tüntetni. Az igénylés jelzése nem jelent automatikus felvételt a kollégiumba.

 

Menza: térítés ellenében igényelhető.

 

Felvételi követelmény: A felvételi rangsor alapja a tanulók tanulmányi átlaga és az egészségügyi alkalmasságról, pályaalkalmasságról szóló dokumentumok megküldése a jelentkezési lappal együtt.

SNI-s, BTMN-es tanulókat a szakképzésbe nem veszünk fel.

Amennyiben a tanuló jelentkezési lapján nem került feltüntetésre a BTMN vagy SNI jelzés és erre csak a beiratkozáskor átadott papírjai és a szülő közlése alapján derül fény, az intézmény vezetője a felvételt megtagadhatja.

Iskolai tanműhely rendelkezésre áll.

Gyakorlati hely biztosított.

 

A jelentkezési lap megjegyzés rovatába kérjük feltüntetni a tanulóra vonatkozó alábbi adatokat, amennyiben releváns – ha több jellemző áll fenn, mindegyiket:

 1. a) tartósan beteg,
 2. b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
 3. c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
 4. d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
 5. e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 6. f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

valamint ha

 1. g) sajátos nevelési igényű (SNI) – BN kóddal
 2. h) beilleszkedési, tanulási, magatartászavarral küzd (BTMN)
 3. i) magántanuló volt

 

Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek történő megfelelés szükséges, az alábbiak szerint. A dokumentumokat a felvételi jelentkezési lappal kérjük megküldeni:

Minden ágazat esetében az alábbiakat:

1) tüdőszűrő

2) egészségügyi alkalmasság

Az építőipar esetében szükséges még:

 • a térség-, mélységlátás és
 • a hallásvizsgálatról

szóló szakorvosi igazolás megküldése is.

Nyílt tanítási nap: a járványügyi helyzetre való tekintettel nyílt tanítási nap nincs.

 Felvételi tájékoztató pdf formátumban.

 

Biri, 2020. október 19.                                  PH                               ……………………..........………..

Almási Katalin, igazgató

INTÉZMÉNYÜNKRŐL
marks
A közoktatás teljes vertikumát átfogva igyekszünk befogadó oktatási-nevelési intézményként tevékenykedni 2 éves kortól a felnőttek oktatásáig.
KÖVESS MINKET!
Facebook Instagram Pinterest Google+