2020 Prosuli

Pályázat

TÉNYEK:

Kedvezményezett neve: Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Projekt címe: Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása a Dankó Pista többcélú intézmény középiskolai egységében

Támogatás összege: 40.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Bemutatás: 

A korai iskolaelhagyás az iskolai kudarcok legsúlyosabb formája. Az oktatási rendszert középfokú végzettség nélkül elhagyó fiataloknak minimális esélye van arra, hogy bekapcsolódjanak az aktív munkaerőpiacra. A munkaerőpiacon kívül rekedt emberek nem tudnak hozzájárulni a gazdasági növekedéshez, a szociális ellátórendszertől válnak függővé, és fokozottabban vannak kitéve a szegénységnek, egészségügyi problémáknak. A korai iskolaelhagyást eredményező lemorzsolódáshoz vezethet többek között az egyéni szükségleteket figyelembe vevő differenciált tanulási lehetőségek és alternatív tanulási utak hiánya, valamint az, ha a lemaradó diákok számára nem áll rendelkezésre elegendő és megfelelő hatékonyságú támogatás.

 

Jelen konstrukció azokat a tanulókat célozza, akik esetében a baj már megtörtént: akik számára a hagyományos oktatási forma eredménytelenséghez vezetett. Ezek a tanulók általában erőteljes motivációs problémákkal, gyakran tanulási nehézségekkel, alapismereti, alapképességekbeli hiányosságokkal küzdenek, melyek nagyon nehézzé teszik az iskolai előrehaladást és szinte lehetetlenné a munkaerő-piaci beilleszkedést. Nem ritka, hogy e nehézségekhez antiszociális viselkedési elemek, devianciák kapcsolódnak, melyek kezelésére a második esély programnak szintén gondot kell fordítania. A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia kimondja, hogy az iskolából, képzésből idő előtt lemorzsolódottakat, a tényleges végzettség nélküli iskolaelhagyókat támogató kompenzáló intézkedéseket. úgy kell kialakítani, hogy mindenki számára könnyen hozzáférhetőek legyenek, az egyéni szükségletek függvényében a megélhetéshez nélkülözhetetlen feltételeket is biztosítsák, illetőleg olyan rugalmas formákban legyenek igénybe vehetőek, amelyek az egyéni életproblémákat és a már megszerzett tudás- és képességeket, kompetenciákat is tekintetbe veszik. 

 

A Pályázó és környezetének bemutatása:

 

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Biri központi részén helyezkedik el. 2004.07.19.-én elhivatott, pedagógus család alapította. Céljuk és választott alaptevékenységük a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatal felnőttek és a szakmai képzettség nélküli középkorúak, különösen a cigány származásúak segítése volt és maradt máig is, az oktatás – nevelés eszközrendszerén keresztül. 

 

Az intézmény alapítása óta a Szabolcs-Szatmár-Bereg - és részben Hajdú-Bihar megyei hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint roma származású fiatalok, fiatal felnőttek és középkorúak oktatásával – nevelésével, integrációs keretek között történő fejlesztésével foglalkozik. 

 

Az intézmény egységei:

- egységes óvoda-bölcsőde

- általános iskola

- középiskola

- szakiskola

2016. szeptember 1 előtt indult szakiskolai képzések esetében: szakiskolai nevelés-oktatás

- HÍD II. program – 20 hónapos – kifutó évfolyam (H/II/2. évfolyam)

- Szakképzési HÍD program SZH/1. évfolyam

- szakközépiskola

2016. szeptember 1. előtt indult szakközépiskolai képzések esetében: szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakgimnázium)

- gimnázium

- kollégium

 

 

Jelen konstrukció a TÁMOP-3.3.9.D-12 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Második esély típusú programok támogatása hátrányos helyzetű térségekben c. előzményprojektre épül.

 

Jelen felhívás a szakmai fejlődésre, szervezetfejlesztésre, horizontális tanulásra jóval nagyobb hangsúlyt fektet, mint az előzmény konstrukciók.   

 

Jelen konstrukció célja: 

 

- középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, érettségi bizonyítvány, szakképesítés megszerzésének támogatása

- olyan második esély típusú programok létrehozása, amelyek erősen személyközpontú, komplex és alternatív pedagógiai hatásrendszerükkel, rugalmas, egyéni tanulási utak biztosításával képesek megszólítani azokat a fiatalokat, akik a hagyományos iskolarendszerbe nem tudtak beilleszkedni, akik számára a hagyományos oktatási forma kudarcot hozott.

 

A program célcsoportja: 

 

- tankötelezettségi koron túli általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulók, fiatalok, akik a programba belépéskor még nem töltötték be a 25. életévüket, és az iskolarendszert bármilyen ok miatt korábban már elhagyták,

- továbbá a program megvalósításában résztvevő pedagógusok.

 

Vállalásunk: A projekt megvalósítását 24 hónapra terveztük. 33 fő tanuló programba történő bevonása, 11 mentor alkalmazása. 

 

Tervezett befejezési dátum: 2019. december 31.

 

Azonosító szám: EFOP-3.1.9-17-2017-00012


INTÉZMÉNYÜNKRŐL
marks
A közoktatás teljes vertikumát átfogva igyekszünk befogadó oktatási-nevelési intézményként tevékenykedni 2 éves kortól a felnőttek oktatásáig.
szechenyiterv ujmagyarorszag autonomia okotars elemiszerbank 2020 emberi-eroforras nemzeti-tehetseg-p ee-miniszteriuma hatartalanul
Belépés a moodle rendszerbe
KÖVESS MINKET!
Facebook Instagram Pinterest Google+