FELVÉTELI

Középiskolai felvételi tájékoztató 2018-2019-es tanévre

 

2018/2019-es tanévre szóló felvételi tájékoztató megnyitása a képre történő kattintással lehetséges.

OM azonosító:                         200446

Igazgató:                                ALMÁSI KATALIN

Pályaválasztási felelős:             Szálku István

Iskola címe:                            4235 Biri, Mező utca 21.

Telefon/fax:                            +36-42/263-137

E-mail:                                    info@dankop.hu

Honlap:                                   www.dankop.hu

 

Gimnázium

Feladat-ellátási hely azonosítószáma: 005

Belső kód

Osztály megnevezése

Képzési idő

Választható nyelv

Egyéb információ

Felvehető létszám

0001

Gimnáziumi osztály (A)

4 év

I. német vagy orosz

II. lovári

 

34+6

0002

Katonai alapismerettel bővített osztály (K)

4 év

I. angol

II. orosz

Katonai alapismeret, tantárggyal bővített óratervű osztály.

Katonai alapismeret, tantárgyból emelt szintű érettségire történő felkészítést biztosít.

34+6

Kimenet: a 9-12. évfolyam elvégzését követően, érettségi vizsga letételével, érettségi bizonyítvány megszerzése.

Kollégium: korlátozott létszám erejéig, igényelhető. Az igénylést a jelentkezési lapon fel kell tüntetni. Az igénylés jelzése nem jelent automatikus felvételt a kollégiumba.

Menza: térítés ellenében igényelhető.

Felvételi követelmény: A felvételi rangsor alapja a tanulók tanulmányi átlaga.

A katonai alapismeretekkel bővített tantervű osztályba legalább 4,0 tanulmányi átlaggal rendelkező tanulók kerülnek felvételre. Ebbe az osztályba jelentkező tanulók számára erőnlétfelmérésre kerülhet sor.

BTMN-es tanulók csak a 0001 belső kóddal ellátott osztályba kerülhetnek felvételre.

SNI-s tanulók, a felvételi rangsor alapján is, csak akkor kerülhetnek felvételre, ha a kijelölt intézmény az intézményünk, integráltan, normál tanterv szerint oktatható és abban az esetben is csak a 0001 belső kóddal ellátott osztályba.

Amennyiben a tanuló jelentkezési lapján nem került feltüntetésre a BTMN vagy SNI jelzés és erre csak a beiratkozáskor átadott papírjai és a szülő közlése alapján derül fény, az intézmény vezetője a felvételt megtagadhatja.

 

Az intézményben mentorrendszer működik.

A jelentkezési lap megjegyzés rovatába kérjük feltüntetni a tanulóra vonatkozó alábbi adatokat, amennyiben releváns – ha több jellemző áll fenn, mindegyiket:

a) tartósan beteg,

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

Nyílt tanítási nap ideje: 2017. november 17., péntek 09.00 – 12.00 illetve előre egyeztetés alapján november hónap második, harmadik hetében.

 

 

Szakközépiskola

Feladat-ellátási hely azonosítószáma: 005, 002

Belső kód

Szakma megnevezése, OKJ száma

Képzési idő

Választható nyelv

Szakmacsoport

Ágazat

Felvehető létszám

0003

34 582 14 Kőműves

3+2

német vagy orosz

9 Építészet

XVI Építőipar

14

0004

34 341 01 Eladó

3+2

német vagy orosz

17 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

XXVI

Kereskedelem

28

0005

34 811 06 Fogadós

3+2

német vagy orosz

18 Vendéglátás - turisztika

XXVII

Vendéglátóipar

14

0006

34 811 04 Szakács

3+2

német vagy orosz

18 Vendéglátás - turisztika

XXVII

Vendéglátóipar

20

Kimenet: a 3. év végén a választott szakképesítésnek megfelelő komplex szakmai vizsga letételével szakképesítést igazoló OKJ bizonyítvány megszerzése. A 3+2. évfolyam elvégzését követően érettségi vizsga letételével érettségi bizonyítvány megszerzése. (A +2 évfolyam elvégzéséről a tanuló önállóan dönt.)

Kollégium: korlátozott létszám erejéig, igényelhető. Az igénylést a jelentkezési lapon fel kell tüntetni. Az igénylés jelzése nem jelent automatikus felvételt a kollégiumba.

Menza: térítés ellenében igényelhető.

Felvételi követelmény: A felvételi rangsor alapja a tanulók tanulmányi átlaga és az egészségügyi alkalmasságról szóló dokumentumok megküldése a jelentkezési lappal együtt.

SNI-s tanulókat a szakképzésbe nem veszünk fel.

Amennyiben a tanuló jelentkezési lapján nem került feltüntetésre a BTMN vagy SNI jelzés és erre csak a beiratkozáskor átadott papírjai és a szülő közlése alapján derül fény, az intézmény vezetője a felvételt megtagadhatja.

 

Iskolai tanműhely rendelkezésre áll. Mentorrendszer működik. Tanulószerződés 10. évfolyamtól.

A jelentkezési lap megjegyzés rovatába kérjük feltüntetni a tanulóra vonatkozó alábbi adatokat, amennyiben releváns – ha több jellemző áll fenn, mindegyiket:

a) tartósan beteg,

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek történő megfelelés szükséges, az alábbiak szerint. A dokumentumokat a felvételi jelentkezési lappal kérjük megküldeni:

34 582 14 Kőműves

     1) tüdőszűrő                                3) térség- mélységlátás vizsgálat

     2) egészségügyi alkalmasság      4) hallásvizsgálat, hallásgörbével

34 811 04 Szakács

     1) tüdőszűrő                                2) egészségügyi alkalmasság

34 341 01 Eladó

     1) tüdőszűrő                                2) egészségügyi alkalmasság

34 811 06 Fogadós

     1) tüdőszűrő                                2) egészségügyi alkalmasság

Nyílt tanítási nap ideje: 2017. november 17., péntek 09.00 – 12.00 illetve előre egyeztetés alapján november hónap második, harmadik hetében.

Biri, 2017. október 20.

Tisztelettel:

Almási Katalin igazgató


INTÉZMÉNYÜNKRŐL
A közoktatás teljes vertikumát átfogva igyekszünk befogadó oktatási-nevelési intézményként tevékenykedni 2 éves kortól a felnőttek oktatásáig.
KÖVESS MINKET!