2020
Csak rajtad múlik!

A TÁMOP-3.3.9.D kódszámú „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Második típusú programok támogatása hátrányos helyzetű térségekben – „Csak rajtad múlik”című pályázat keretében a Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola projektje támogatást nyert.

A támogatás összege: 50.000.000 Ft

A kivitelezés ideje: 2013. július 01. – 2015. május 01.

Kedvezményezett: Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Azonosító száma: TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0011

A Dankó Pista Egységes Óvoda – Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola „Csak rajtad múlik!” programjának jellemzői:

A pályázat célja:  a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük a roma fiatalok felzárkózási esélyeinek növelése az oktatási esélykülönbségek csökkentése a Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolában.

A Csak rajtad múlik! című második esély típusú program kapcsolódik a formális oktatáshoz, de újszerű tanulásszervezési megoldásaival, az új tanulási formák alkalmazásával hozzájárul a halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók továbbtanulási, illetve a munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedés esélyeinek növeléséhez.

A projekt a korábban működő programokhoz és a helyi igényekhez is illeszkedő programok megvalósításával és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésével új lehetőségeket biztosít a célcsoport oktatási rendszerbe való visszavezetésére, az életpálya építéshez fűződő ambíció megerősítésére. Új elem, hogy az egyéni tanulói igényekhez igazított minden esetben tartalmaznak a digitális kompetenciák fejlesztésére irányuló fejlesztési elemeket.

A pályázati projekt célja: a tanköteles koron túli, középfokú oktatásból kimaradt, lemorzsolódott vagy azt elhagyó fiatalok, köztük roma fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, illetve az érettségi és a piacképes szakképzettség megszerzésének elősegítése.

Ehhez kapcsolódóan részcélok:

  • végzettség nélkül lemorzsolódott fiatalok iskolarendszerű képzésbe történő visszavezetése,
  • az érettségit szerző fiatalok számának növelése,
  • az újbóli lemorzsolódás megakadályozása,
  • a digitális kompetenciák fejlesztése.

Almási Lászlóné
projektmenedzser

A projektünk első tanévét összefoglaló kiadványunkat a füzetre kattintva olvashatja.

 
 

INTÉZMÉNYÜNKRŐL
marks
A közoktatás teljes vertikumát átfogva igyekszünk befogadó oktatási-nevelési intézményként tevékenykedni 2 éves kortól a felnőttek oktatásáig.
KÖVESS MINKET!
Facebook Instagram Pinterest Google+