2020 Prosuli
Köznevelési HÍDprogram tájékoztató

Tájékoztató a Köznevelési Hídprogramról

 

A program célja:

Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Köznevelési Hídprogramban folytatja.

A Köznevelési Hídprogramban az egyéni képességekre és szükségletekre épülő differenciált fejlődési utak biztosításával pótoljuk a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvető ismereteket, kompetenciákat, felkészítjük a tanulókat az egyéni képességeikhez igazodó tanulási módszerek elsajátítására, illetve pályaorientációs tevékenység keretében megismertetjük őket a munkaerőpiacra történő belépéshez szükséges ismeretekkel.

A Köznevelési Hídprogram keretében a tanuló középfokú iskolába történő felvételi vizsgát tesz.

A program végén a tanulmányi követelmények teljesítéséről tanúsítványt állítunk ki.

 

 

A program célcsoportja, belépési feltételek:

Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt, általános iskolája kezdeményezésére a Köznevelési Hídprogramban folytatja.

 

Képzési idő: 1 év

 

A HÍD I. program előnyei:

  • alacsony csoportlétszám (8-10 fő);
  • személyközpontú pedagógiai szemlélet és gyakorlat;
  • kulcskompetenciák fejlesztése;
  • differenciált oktatásszervezés;
  • pályaorientáció.

 

A programról bővebb tájékoztatás személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken kérhető az iskola titkárságán: Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

4235 Biri, Mező u. 21.

Tel.:42/263-137

E-mail: ugyintezes@dankop.hu

 

A jelentkezéseket a tanulóáltalános iskolája kezdeményezi június 19 és 22. között az illetékes Kormányhivataloknál.

Pótjelentkezésre 2017. július 03 és augusztus 31. között, személyesen, a szülő és/vagy gondviselő jelenlétében lehet szerdánként, az ügyeleti napokon.

P.H.

Almási Katalin sk.igazgató 

 

Jelentkezési lap letölthető

INTÉZMÉNYÜNKRŐL
marks
A közoktatás teljes vertikumát átfogva igyekszünk befogadó oktatási-nevelési intézményként tevékenykedni 2 éves kortól a felnőttek oktatásáig.
KÖVESS MINKET!
Facebook Instagram Pinterest Google+