2020
Reformtörekvéseink

Intézményünkben  - a kötelező változtatásokon túl is - igyekszünk bekapcsolódni minden pedagógiai reformfolyamatba, amely a nálunk tanuló gyermekek sikereihez, hatékony tanulásához hozzájárulhatnak. Ezek közül a jelentősebbek a kötelezően előírt nem szakrendszerű oktatáson túl a pályázati forrásokkal is támogatott komprehenzív iskolamodell és a kompetencia alapú oktatás bevezetése.

Nem szakrendszerű oktatás

Iskolánkban az 5. és a 6. évfolyamokon bevezetésre került a szakrendszerű oktatás mellett a nem szakrendszerű oktatás is, már a 2008/09-es tanévben, a heti tanórák 25%-ában (5 tanítási óra), matematika, magyar nyelv és irodalom és idegen nyelvi órák esetén. A nem szakrendszerű oktatás keretében lehetőséget biztosítunk úgy a gyengébb képességű tanulóknak a felzárkózásra, mint a jobb képességű gyerekeknek a továbbfejlődésre. Változatos munkaformákkal próbáljuk a gyerekeket minél jobban motiválni az adott órán. A nem szakrendszerű oktatás előnye az is, hogy megkönnyíti az általános iskola alsó- és felső tagozat közötti átmenetet. Ezek az órák játékosabb, kötetlenebb formában valósulnak meg, nem a megszokott értékeléssel és jutalmazással. A tanulók értékelése ezeken a foglalkozásokon nem érdemjeggyel történik, hanem egyénre szabott szöveges értékeléssel.


 Komprehenzív iskola – mindenki iskolája

 A komprehenzív iskola (befogadó, átölelő, átkaroló) nem egy speciális iskolatípus, sokkal inkább egy működési mód, amely arra törekszik, hogy első osztálytól 12 éven át minden tanuló számára biztosítsa az érdeklődési körének és jövőbeni elvárásainak megfelelő képzést. Teszi ezt anélkül, hogy a gyereknek le kelljen cserélnie azt az intézményt vagy tanulócsoportot, amelyben diákéletét megkezdte. Ez a rendszer nem úgy nyújt előnyt valakinek, hogy azzal másoknak hátrányt okoz, hanem arra biztosít esélyt mindenkinek, hogy saját egyéniségét és képességeit a saját és a mások örömére, a másoknak okozott károk nélkül fejleszthesse.

A komprehenzivitás megvalósítása érdekében intézményünk biztosítja az óvoda és az általános iskola, valamint az általános iskola és a középiskola közti gördülékeny átmenetet. Ez többek közt úgy valósul meg, hogy az iskolaérett óvodások napközben (ebéd után, azok a gyerekek, akik nem igénylik az alvást) az első osztály tanulóival közös kézműves foglalkozásokon vesznek részt. Valamint közös épületrészben tartózkodnak az általános iskolások és a gimnazisták egy része. Így folyamatos a korosztályok közötti kapcsolat. A különböző korosztályokat a közös programok hozzák közelebb egymáshoz. Számos olyan pedagógusunk van, aki megkönnyíti az átmenetet azáltal is, hogy tanít az általános iskolában és a középiskolában is.

A 2009/10-ben bevezetett projektünkről bővebben kiadványunkban olvashat. A projekttámogatásról itt olvashat.

 


 Kompetencia alapú oktatás

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás innovatív intézményekben elnevezésű programon sikeresen pályáztunk, így a program keretében a 9-10. évfolyamon a 2009/2010-es tanévben bevezetésre került a kompetencia alapú oktatás. Ennek az oktatásnak a célja az, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis „ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására törekszünk.

A program bevezetésével célunk az volt, hogy fejlesszük tanulóink kulcskompetenciáit. Kulcskompetenciáknak nevezzük azokat a képességeket, amelyekkel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba és foglalkoztatható legyen. (A Nemzeti Alaptanterv alapján a kulcskompetenciák az alábbiak: Anyanyelvi kommunikáció, Idegen nyelvi kommunikáció, Matematikai kompetencia, Természettudományos kompetencia, Digitális kompetencia, Hatékony, önálló tanulás, Szociális és állampolgári kompetencia, Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség).

Kilencedik évfolyamon magyar és matematika tantárgyban, valamint informatika és a személyiségfejlesztés keretében foglalkozunk a tanulóinkkal ebben a szemléletben, kompetencia modulok alapján. Tizedik évfolyamon életpálya-vezetés és vállalkozási ismeretek szakkör keretében fejlesztjük ilyen módon a gyerekek készségeit.  

A 2009/10-es tanévben megkezdett projektünkről készült kadvány letölthető a képre kattintva. A támogatás részleteiről itt olvashat.

INTÉZMÉNYÜNKRŐL
marks
A közoktatás teljes vertikumát átfogva igyekszünk befogadó oktatási-nevelési intézményként tevékenykedni 2 éves kortól a felnőttek oktatásáig.
KÖVESS MINKET!
Facebook Instagram Pinterest Google+