2020
Történeti visszapillantás

Történeti visszapillantásnak, a megtett út értékelésének, minden intézmény életében nagy jelentősége van. A mi intézményünk, a Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium sem bújhat ki ez alól, hiszen 5 éves múltja – ha nem is hangzik olyan hosszú időnek – rengeteg változást hozott tanulók, tanárok, a település és annak lakói számára.


2004 — az alapítás éve

Történetünk 2004-ben kezdődik, ekkor hozták létre magánszemélyek intézményünk fenntartójának jogelődjét, a Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Társaságot. Az alapítók – akik maguk is szociálisan érzékeny, nagy szakmai múlttal rendelkező pedagógusok – célja az volt, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek tanulási, képzési és továbbképzési lehetőségeit elősegítsék, bővítsék és ezáltal a munkaerőpiacon versenyképességük növekedjen. E célkitűzések teljesítése érdekében alakult meg 2004. július 19-én a Dankó Pista Szakiskola és Gimnázium, amely első tanévét 120 diákkal – saját épület hiányában – a birisi Jókai Mór Általános Iskola épületében, a Mező Imre út 1-3. szám alatt „albérlőként” kezdte.

Mező Imre út 1-3. ANNO 2004

A gyerekek tanítása mellett már a kezdetektől úgy gondoltuk, hogy egy iskolának a település kulturális életére meghatározó hatással kell lennie, ezért már 2004-ben közművelődési megállapodást kötöttünk a helyi önkormányzattal. A megállapodás keretében intézményünk minden rendezvényébe belevontuk és a mai napig belevonjuk a falu lakosságát is. 


2005/2006-os tanév – az első bővülés

A térség igényeit figyelembe véve iskolánk az elmúlt 5 évben folyamatosan és dinamikusan fejlődött. A szükségleteknek megfelelően bővült tevékenységi körünk, valamint a gyarapodó gyereksereg elhelyezése érdekében igyekeztünk újabb épületeket találni. Ennek a folyamatnak az első lépéseként fenntartónk megvásárolta és felújíttatta a Mező Imre út 21. szám alatti ingatlant – amely régen óvoda és bölcsőde, majd később, az új épület elkészültéig általános iskola volt –, ahol 2005. szeptemberétől folyik az oktatás.

 

Mező Imre út 21. - az első saját épület

A kis épület 6 tantermet foglalt magába, amely befogadott 2 felzárkóztatós-, 1 gimnáziumi- és 2 szakiskolai osztályt. Családias hangulatban folyt a tanítás.

A 2005/2006-os tanévben már 300 fő tanulói létszámra kértünk működési engedélyt, bővült az iskolánk profilja az általános iskolai munkával is. Nevünk már Dankó Pista Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium lett. Szakmai képzéseink is bővültek és ebben a tanévben indult be intézményünkben a felnőttképzés is.

2005. szeptemberétől az alábbi szakmákat sajátíthatták el diákjaink iskolánkban:

 • burkoló,
 • kőműves,
 • szobafestő- mázoló és tapétázó,
 • szociális gondozó és -ápoló,
 • gyermek- és ifjúsági felügyelő,
 • dajka,
 • fodrász,
 • számítógép kezelő (-használó),
 • pedagógiai asszisztens,
 • szociális gondozó és szervező.

Felzárkóztató oktatásban nappali munkarend szerint 70 fő vett részt, a gimnáziumunk esti és nappali munkarend szerint is működött.

Ebben a tanévben tartottuk meg első szakmai vizsgáinkat is, amely eredményeképp 149 fő szerzett szakképesítést. A tanév jelentős eredménye volt még a pályázati forrás bevonásával megvalósult teljes épület-felújítás és
-akadálymentesítés is, amely lehetővé tette, hogy a későbbiekben mozgásukban korlátozott diákok is tanulhassanak iskolánkban.

2005 szeptemberében – hagyományteremtő szándékkal – megrendeztük az I. Birisi Tócsni Fesztivált, amely a falu és a környező települések lakóinak nyújtott – és nyújt azóta is minden évben – őszi szórakozási lehetőséget.


2006/2007 — a tanulói létszám 400 fő

2006/2007-es tanévet már 400 fővel kezdtük el, és tovább bővítettük szakmai képzéseinket: szociális-, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző valamint rendszerinformatikus oktatással.

Ebben a tanévben első ízben szerveztünk érettségi vizsgát. Nagyon büszkék vagyunk az első érettségizőkre: nappali tagozaton 28 fő, esti tagozaton 43 fő vizsgázott sikeresen, akik közül 13 fő nyert felsőoktatási intézménybe felvételt. A szakmai vizsgákon 117 fő zárta le eredményesen OKJ-s vizsgáját.


2007/2008 — új képzőhely Érpatakon

2007. szeptember 1-jével – fenntartónk közoktatási megállapodása alapján – Érpatakon megkezdtük az általános iskolai oktatást. Egyrészt ennek, másrészt az iskolánk iránti érdeklődés növekedésének következtében a 2007/2008-as tanévet már 800 fővel indítottuk (ebből 377 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló).

2008-ban érettségizőink száma a nappali tagozaton 26 főre változott, akik közül 15-en jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. Az esti tagozaton 41 fő érettségizett. Szakmai képzéseinken 205 fő tett sikeres szakmai vizsgát, illetve beindítottuk – nem iskolarendszerű képzés keretében – az élelmiszer- és vegyi áru eladó valamint a boltvezető-vállalkozó tanfolyamokat.

A tanév folyamán, 2008 januárjában – jogszabályi változások következtében – fenntartónk átalakult, elnevezése és jogi formája megváltozott: ekkortól a Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nevet viseli.

A birisi hagyományoknak megfelelően Érpatakon is bekapcsolódtunk a falu kulturális életébe, és már október elején megrendeztük a Lombhullató falunapot, amelynek keretében gyerekeknek, fenőtteknek színes, változatos és tartalmas programokat szerveztünk. A rendezvényen részt vettek a bédányi testvértelepülés képviselői is, akik élményekben gazdagodva tértek haza.

Érpataki falunap


2008/2009 — újabb növekedés

A Dankó Pista Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium tovább növekedett, 900 főre duzzadt a tanulói létszámunk. Szakmai képzéseink száma bővült, ettől a tanévtől a korábbiak mellett az alábbi szakmákat is elsajátíthatják tanulóink:

 • gépi forgácsoló,
 • szerkezetlakatos,
 • géplakatos,
 • irodai asszisztens,
 • telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens,
 • szociális gondozó,
 • szociális szakgondozó,
 • szociális segítő,
 • számítástechnikai programozó,
 • multimédia-fejlesztő,
 • bolti eladó,
 • cukrász,
 • pincér,
 • szakács,
 • vendéglős,
 • kozmetikus,
 • fodrász.

Ebben az évben az érettségizők száma is tovább növekedett, hiszen a nappali tagozaton 22 fő, az esti tagozaton 55 fő tett sikeres érettségi vizsgát. A szakmai képzéseinken a vizsgázók száma az előző évekhez képest szinte megduplázódott, közel 300 tanuló tett sikeres szakmai vizsgát.


2009/2010 — Megalakul a Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium

A 2009-es nyár igen jelentős változást hozott mindannyiunk életébe. Júliusban fenntartónknak lehetősége nyílt megvásárolni a helyi általános iskolát – a volt „főbérlő”, a Jókai Mór Általános Iskola épületét –, amelyet teljes egészében fel kellett újítani, az épületegységeket össze kellett fedett folyosóval kötni. A felújítással egyidejűleg a korábban nem használt konyha feletti épületrész is beépítésre került, itt alakították ki a kollégiumot, amellyel régi vágyunk vált valóra.

Épül az összekötő folyosó

A kicsit csúszó iskolakezdésre tehát kibővültünk egy új épülettel, kaptunk 10 új tantermet, egy tornaszobát, saját ebédlőt, egy óvoda-bölcsődét és a kollégiumunk is elkészült, amit diákjaink rögtön birtokukba is vettek.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy elfelejtettük azt az épületet, amely mindannyiunk szívéhez annyira közel állt. A Mező Imre út 21. szám alatti épületünkben tovább folyik a szakmai oktatás, itt tanulnak szakiskolásaink és felzárkóztatós fiataljaink. Emellett sikerült kialakítanunk két, modern, teljesen felszerelt tanműhelyt (fodrász tanműhely és tankonyha) szakmai képzéseink segítésének céljából. Kis iskolánk így mára szinte már oktatási komplexummá vált.

Az új épület lehetővé tette, hogy a 2009/10-es tanévben intézményünk alapfeladatai egységes óvodai-bölcsődei neveléssel és kollégiumi elhelyezéssel bővüljenek, tanulói létszámunk pedig 1200 főre növekedhessen. Mindezeken túl minden feltételünk adott lett ahhoz, hogy a teljes közoktatás vertikumát lefedve – sőt azt kibővítve – a bölcsődés kortól a felsőfokú szakképesítést is adó szakmai képzés befejezéséig – akár 18 éven keresztül – ugyanabba az intézménybe járjanak gyerekeink.

A fejlesztések persze nem állhattak le: 2010 januárjában újabb épülettel bővültünk, amely egy tornateremnek és további 4 tanteremnek adott otthont, és reményeink szerint hamarosan sikerül megfelelő forrást szereznünk arra is, hogy az összekötő folyosó elnyerje végső formáját.

A szakmai vizsgázók száma az előző évekhez képest csökkent, mivel az indított képzéseink nagyobbrészt kétéves képzések voltak, így a 2010-es tanévben 94 fő kapott szakmai bizonyítványt. Az érettségizők száma viszont tovább emelkedett, és immár 82 fő tett sikeres érettségi vizsgát, ebből 31 tanuló szerezte bizonyítványát nappali tagozaton.

Mit is jelent az elmúlt öt év? Egy mondatba tömörítve: a 120 fős iskola tanulói létszáma tízszeresére növekedett, amely ma már bölcsődés kortól felnőtt korig igyekszik kielégíteni a tanulni vágyók igényeit, Biri legnagyobb munkáltatójaként jelentős szerepet játszunk a helyiek megélhetésében, valamint rendezvények, programok megvalósulásával színesítjük a falu kulturális életét.

INTÉZMÉNYÜNKRŐL
marks
A közoktatás teljes vertikumát átfogva igyekszünk befogadó oktatási-nevelési intézményként tevékenykedni 2 éves kortól a felnőttek oktatásáig.
KÖVESS MINKET!
Facebook Instagram Pinterest Google+