2020
„VERS- LÁBAKON PROJEKT” - szakmai beszámoló

„VERS- LÁBAKON PROJEKT”

NTP-RHTP-M-15-0004

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

 

A Dankó Pista Egységes Óvoda- Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola „Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek, továbbá a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatása” címmel kiírt pályázatának szakmai megvalósításáról

 

A projekt időszaka: 2015. október 01. – 2016. május 31.

A tehetséggondozó program célja volt olyan produktum, színpadi alkotás létrehozása, amely egyrészt a roma költészet alaposabb megismerését, másrészt új ismeretek szerzését tette lehetővé, amely során a gyerekek színházi látásmódja is fejlődik, kialakul a színház iránti igény, és megtapasztalják a fiatalok a színjátszás örömeit, sikereit.

A program eredményeként olyan fejlesztést valósítottunk meg, amelyben maga a tevékenység motiváló, és a művészetpedagógia módszereivel sikerült a személyiség sokoldalú fejlesztését megvalósítani.

A szakmai munka hátterében legmeghatározóbb tényező volt egymás megismerése és ezen felül pedig a szakmai megvalósítók elfogadása a csoport tagjai által.

A csoport kialakítására először castingot tartottunk, amelyre bárki jelentkezhetett az iskolából. Később azonban nyilvánvalóvá vált, hogy igazán a kollégistákra számíthatunk.

A tehetségazonosítás pszichológiai mérését Oláh Gabriella klinikai szakpszichológus valósította meg.

Vizsgálati módszerek a következők voltak

  • Tenesse énkép skála (önértékelési kérdőív)
  • Tanulás iránti attitűd kérdőív
  • Fogalomanalógia tesztlap
  • Holland-féle érdeklődésvizsgálat
  • projektív rajztesztek

 

A vizsgálat célja: a tanulási folyamat segítése, tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd feltárása, erősségek/gyengeségek feltérképezése, pályaválasztás segítése, tehetségazonosítás

A pszichológiai mérés eredményei jelentősen segítették a gyermekek megismerését, azt, hogy egyéni módon az igényeik, szükségleteik, problémáik ismeretében közelítsenek a tanulókhoz és megfelelő tevékenységekkel, feladatokkal sikerüljön bevonni és az elkötelezettséget kialakítani a tanulókban.

 

A kölcsönös elfogadás a közös formanyelv a cigánytánc ismeretében könnyen és gyorsan sikerült. A drámajátékok, gyakorlatok, a zenélés olyan közeget teremtett, amelyben a fiatalok jól érezték magukat. Hamar sikerült megtapasztalni a terhelhetőségüket, a korlátokat és a távlatokat is egy-egy tanuló esetében.

 

A munkaterv szerint sikerült a tervet megvalósítani és túl is szárnyalni.

 

A gyerekek nyitottak voltak mindegyik művészeti ág művelésére, de a legnehezebb feladat a versek és szövegek elmondása jelentette mások előtt.

Igyekezetünk az erős oldal fejlesztésével és a gyenge oldal erősítésével az egyéni utakat megtalálni, amiben minden gyermek jól érezte magát, amely igazi sikerélményt jelentett. Megtanultak csapatban dolgozni, felelősséget vállalni, együttműködni a közös cél elérése érdekében komoly erőfeszítéseket tenni. A hétvégi próba igaz embert próbáló teljesítmény volt, amikor egész nap figyelni, koncentrálni kellett.

 

Sikerült kialakítani azt a színpadi jelenlétet, egymásra figyelést, ami megfelelő alapot teremtett arra, hogy színházi előadást hozzunk létre.

 

A táncelemek megtanítása során szerezett tapasztalataink:

A lányok közül többen kiválóan táncolnak, de nem mindenki, sőt többen is elzárkóztak a táncolástól. A fiúk között kevés ügyes táncos volt, de szívesen tanultak, különösen a botoló volt vonzó számukra. Nagyon élvezték a táncpróbákat, amely üde színfontot is jelentett a kollégiumi életben.

 

A képzőművészeti foglalkozás eleinte furcsa volt, hiszen szokatlan formákat és módszereket alkalmaztunk. A jelentősége az volt, hogy magunknak készítettük el a díszletet.  A kiváló rajztehetségnek pedig a színpadon is biztosítottunk lehetőséget az alkotásra, amely ott született előadás közben.

 

A zeneileg különlegesen tehetséges fiatalokra építettük a zenei műhely munkáját. Az autentikus cigányzene és a versek, szövegek aláfestéséül szolgáló zenei kíséretek közösen a zenészek bevonásával születtek meg. Saját szerzemény is készült, Villon vers megzenésítését valósították meg a zenészek. Nagy Dániel műhelyvezető szerepe kiemelkedő volt abban, hogy a pontos legyen a zenei megvalósítás, ritmikailag és zeneileg is, hogy a zenészek megfelelő zenei forgatókönyv alapján dolgozzanak és a közös éneklés, ritmizálás csoportszinten is megvalósuljon.

 

A szöveg tanulás, értelmezés, mások előtti bemutatás nem kis kihívás volt számunkra. De folyamatos oldódás eredményeként lépésről lépésre sikerült mindenkinek felvállalni a nyilvános szereplést. A versek, szövegek, gyakorlatok elemei folyamatosan változó környezetben újra és újra átgondolva nyerték el végleges formájukat, sorrendjüket. A dramaturgiai tervezés eredményeként létrejött az előadás forgatókönyve, amely alapján zajlottak a rendelkező, összpróbák, végül a főpróbák.

 

A tanulók a munkafolyamatokba bekapcsolódtak, kreatív ötletekkel segítették az alkotói folyamatokat. Jó volt megtapasztalni a bevonódásukat és azt, hogy mennyi mindent megtanultak a színházról és megtanulták uralni saját érzéseiket, kordában tartani belső feszültségeiket, vagy éppen felhasználni azt a mondanivaló érdekében.

 

Az előadásban cigány szerzők műveit is feldolgoztuk:

Kuklis József: Cigánygyerek, Rostás Farkas Tímea: Szabadság, Szécsi Magdolna: Dal, Rostás Judit meséje, Szécsi Magda: Hiány című elbeszélése

De megismerkedtek a gyerekek Kaffka Margit és Villon verseivel is.

Kaffka Margit: Szerettelek, Villon: A test és a szív vitája, Ellentétek balladája, Apró képek balladája.

Használtunk saját magunk által megírt szövegeket, illetve kutatói munkánk eredményeként az esélyegyenlőségről készítettünk jelenetet.

 

Projektbemutató rendezvény: 2016. május 30.

Az előadás címe. Vagyunk, akik vagyunk!

Azért választottuk ezt a címet, mert az egész előadás a csoportról, a játszókról, és egyben a cigányságról szól, olyan entitás élmény, amely önazonosságot mutat, és amelynek középpontjában a „valami” keresése áll. Hiteles tiszta egyszerű játékot valósítottunk meg, amely mégis igen erős hatással bírt a nézőkre.

Nem sikerült a Magyar Kultúra Napjára elkészíteni a bemutatót, mint ahogyan terveztük, de sokkal messzebbre jutottunk, mint az projekt elején elterveztük.

Sikerült országos szakmai fórumokon bemutatkozni és a következő eredményekkel, sikerekkel gazdagodtunk. 

Mindezek megvalósításában kiemelt szerepe volt a szakmai megvalósítóknak, a mentoroknak, az iskolavezetés folyamatos figyelmének és támogatásának, a szakmai és szervezési háttér biztosításának, annak a szeretetteljes együttműködésnek, amely egy csapattá kovácsolta a projektben résztvevő pedagógusokat, alkotókat, mentorokat és a sikernek örülő nevelőtestületet is.

 

A szakmai bemutatkozások helyszíne és eredménye:

  1. Országos Diákszínjátszó Találkozó Regionális Döntő: Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza

Eredmények:

Arany minősítés

Vagyunk, akik vagyunk!  – Terne Cserhaja Színkör, BIRI

Különdíjak:

Kiváló zenekari közreműködésért:

HAM KO HAM Zenekar

Rendezői munkáért:

Demarcsek Györgyné

Kimagasló közösségi munkáért

Terne Cserhaja Színkör

Koreográfusi munkáért:

Demarcsek Dániel

 

  1. Országos Diákszínjátszó Találkozó, Püspökladány

Itt az aranyminősítéssel rendelkező csoportok találkoztak egymással és a zsűri különdíjakat adományozott:

·      színpadi jelenlétért különdíj a Terne Cserhaj Színkör számára

·      Közösségteremtésért különdíj Demarcsek Györgyné

 

  1. A zsűri javaslata alapján szerepeltünk a NEMES NAGY Fesztiválon, Budapesten, ahol

·         aranyminősítésben részesült a csoport

·         Különdíjként meghívást kapott a POSZT-OFF rendezvényére, Pécsre.

 

A Nemes Nagy Fesztivált követően a következő jelent meg az előadásunkról:

„Végül utoljára hagytam a fesztivál legnagyobb sikerét, a nyírségi Biri alapfokú művészeti iskolájának színjáték tanszakán együttdolgozó roma színjátszó csoport fájóan őszinte előadását (Vagyunk, akik vagyunk – Demarcsek Zsuzsa rendezése). Vagyunk, akik vagyunk: totális színház prózában, zenében, táncban; népmesei fordulatokban és önazonos jelenlétben gazdag színpadi kavalkád. Túl a színház mai értelmezési tartományán, valahol a mágia határán mozogtak a szereplők, az Arisztotelész gümnaszionja nevet viselő nemrégen még tornateremként funkcionáló stúdiószínházban igazi katartikus élményt okozva a nézőknek. Az előadás a zsűri különdíjaként meghívást kapott a POSZT OFF programjára is, feltöltekezésre erősen ajánlva a felnőtt színházi szakma képviselőinek is.”

 

Ezen a rangos eseményen az országból 5 diákszínjátszó előadás kapott meghívást, többnyire drámatagozatos, vagy több évtizedes múltra tekintő csoportok voltak ezek.

A fesztivált követő szakmai értékelés kiemelte a tiszta játék nagyszerűségét, hogy igaz színházi élményt jelentett a szakavatott zsűri számára is.

A legnagyobb sikernek azt könyvelhetjük el, a zsűri, a zsűrik elismerése mellett, hogy a saját korosztályú nem roma fiatalok maximális elismeréssel és önzetlen szeretettel fordultak a csoport tagjai felé, vastapssal köszönték meg az előadást. Azóta is kapcsolatban vannak egymással a fiatalok. A lehetetlenség valósággá vált.

 

A projektzáró rendezvényen, amit 2016. május 30-án tartottunk az iskola tanulói előtt, bemutattuk az előadást és képekkel illusztrált prezentációval mutattuk be a projekt történéseit, elemeit. Nagy sikert arattunk a saját iskolai közegünkben, bízunk abban, hogy példát mutattunk és kedvet csináltunk mások számára is a kitartó munkához, önmaguk felvállalásához.

 

A projektben szereplő, nem finanszírozott programként közösségépítő és lazító programokat is megvalósítottunk.

 

A Móricz Zsigmond Színházban megnéztük a Dollárpapa és a Taurin trauma című előadásokat. Ellátogattunk a Nemzeti Színházba ahol a Cyrano című előadást követően közönségtalálkozón is részt vettünk, tanulóink közül kérdéseket is tettek fel a színművészeknek. A Petőfi Múzeumban drámapedagógiai foglalkozáson vettünk rész. Mindezek segítettek megismerni a színházat, sok élményt jelentettek és közösséget teremtettek.

 

Igen sikeres, különleges projektet sikerült megvalósítani, céljainkat nem csak elértük, hanem messze túlszárnyaltuk. A projekt jelentősen hozzájárult az integráció megvalósításához, az értékek mentén létrejött elfogadás és őszinte tisztelet erősítette az önérvényesítést, a reális énkép kialakítását, növelte az önbizalmat. A hátrányból előnyt kovácsoltunk, sokat tettünk az előítéletek ellen, a társadalmi érzékenyítés, befogadás, elfogadás érdekében. Fejlődtek a tanulók alapképességei (figyelem, koncentráció, emlékezet,) kitartásra, munkára neveltük a fiatalokat, fejlődött a verbális és nonverbális kommunikáció, a mozgáskoordináció zenei és ritmusérzékük, az absztrakt gondolkodás.  Sok új ismerettel gazdagodtak, életre szóló élményben volt részük, különösen, hogy őket ünnepelték és a hírük megelőzte őket a következő fesztiválon.

INTÉZMÉNYÜNKRŐL
marks
A közoktatás teljes vertikumát átfogva igyekszünk befogadó oktatási-nevelési intézményként tevékenykedni 2 éves kortól a felnőttek oktatásáig.
KÖVESS MINKET!
Facebook Instagram Pinterest Google+