2020
Küldetésünk

Magyarországon, így térségünkben is, sok fiatal a tankötelezettségi kor vége előtt kimarad az általános iskolából, és még többen vannak olyanok, akik a tankötelezettségük lejártával szakképzettség nélkül a munkaerőpiacon nem, vagy csak igen nehezen értékesíthető képzettséggel kerülnek ki az iskolarendszerből. A kimaradásuk és az alacsony képzettségük elsősorban hátrányos szociális körülményeikből adódnak. Ez a hátrányos, sokszor halmozottan hátrányos helyzet a képzetlenség és az alacsony fokú iskolázottság következtében tovább romlik, és ez mind az egyént, mind a családot tragikus élethelyzetekbe kényszeríti.

Ma már nem vitatható, hogy a társadalmi problémák kezelésében jelentős szerepe van az oktatásnak, az oktató-nevelő munkának, az oktatási intézményeknek. Az intézményekben dolgozó pedagógusok, pedagógiai szakalkalmazottak és technikai munkatársak sokat tehetnek és tesznek – a maguk pedagógiai és pedagógián kívüli eszközeivel – a társadalmi feszültségek kezelése, az elsősorban roma lakosság hátrányainak csökkentése érdekében.

Iskolánk tantestülete hisz abban, hogy a társadalmi integráció megteremtésének és erősítésének egyik valós és hathatós eszköze az oktatás, amelynek kiemelt szerepét a középfokú oktatás általánossá tétele megerősítette, ugyanakkor olyan problémahalmazt hozott felszínre, amelyet az iskolák jelentős része nem képes kezelni.

Pedagógiai Programunk megvalósításával célunk egy olyan intézményrendszer és hálózat megvalósítása, amely képes a térségben élő, halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású gyermekek, fiatalok társadalomba való beilleszkedésének elősegítésére, esélyegyenlőségének növelésére, hátrányos helyzetük csökkentésére. Az előítéletek, a kirekesztés elleni küzdelem mellett célunk a másság elfogadására, a mások iránti nyitott, empatikus emberré nevelés is.

Programunk egyfajta alternatíva az iskolát, mint intézményt sokszorosan kudarcként megélő fiataloknak. Ez által lehetővé válik számos kallódó fiatal re-integrálása az oktatási rendszerbe, miközben a település érdekei is a legmesszebbmenőkig érvényesülnek.

Legfontosabb céljaink

- Az évfolyamok közötti átjárhatóság, kapcsolattartás biztosítása,Csapatépítés

- a kommunikációs képesség fejlesztése,

- a csapatépítés,

- a közösségi szellem megerősítése,

- az ismeretek közös alkalmazása,

- az új ismeretek megszerzése,

- a játszva tanulás,

- tolerancia egymással szemben,

- az ismeretek hétköznapi alkalmazása.

Úgy gondoljuk, hogy ha a gyerekek jól érzik magukat az iskolában, alig lehet őket hazaküldeni. Ezt a lehetőséget kell minél jobban kihasználnunk.

INTÉZMÉNYÜNKRŐL
marks
A közoktatás teljes vertikumát átfogva igyekszünk befogadó oktatási-nevelési intézményként tevékenykedni 2 éves kortól a felnőttek oktatásáig.
KÖVESS MINKET!
Facebook Instagram Pinterest Google+