2020
SAJTÓKÖZLEMÉNY - TAMOP 3.1.4

2015. 10. 31.

Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Innovatív iskola fejlesztés a Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolában” – TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0263

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola „Innovatív iskola fejlesztés a Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolában” című pályázatának megvalósulása befejeződött. Összesen 20 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Szociális Alap jóvoltából.

A magyar köznevelési rendszer megújításának kiemelt célja a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test - lelek - értelem arányos fejlesztésének, valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök es az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával. A megújuló jogszabályi környezet kiemeli, hogy cél a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.

A pályázat támogatja a megújuló, magasabb szakmai színvonalon működő köznevelési rendszer működését, az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítását, kiemelten az idegennyelvtudást, digitális írástudást, életviteli és egészségfejlesztési készségeket, környezettudatosságot.

A pályázat megvalósításával a Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola a fenti célok elérése érdekében az alábbi programok valósultak meg:

- erdei iskola

- nyári táborok (természet közeli táborok, idegen nyelvi tábor)

- egész intézményt megmozgató hagyományőrző programok (gyereknap, családnap, gólyanap, verébavató)

- közlekedési ismeretek elsajátítása

- informatika szakkör

- sportfoglalkozások (ping-pong)

- tanácsadók (továbbtanulás segítése, szaktárgyi foglalkozások) alkalmazása

A pályázat megvalósítása érdekében minőségi informatikai, sport és oktatási eszközök beszerzésére is lehetőség nyílt.

A köznevelési törvényben megfogalmazott új nevelési feladatokhoz kapcsolódó ismeretek elsajátítását segítő tanító- és tanártovábbképzéseken vettek részt az intézmény pedagógusai.

INTÉZMÉNYÜNKRŐL
marks
A közoktatás teljes vertikumát átfogva igyekszünk befogadó oktatási-nevelési intézményként tevékenykedni 2 éves kortól a felnőttek oktatásáig.
KÖVESS MINKET!
Facebook Instagram Pinterest Google+